Contact

Customer Support

tel: 531 935 921
e-mail: office@1000m.eu
Opening hours: monday-friday 8:00-16:00

Shop Owner

Grupa Chrobry sp. z o.o.
ul. Kościuszki 43
05-270 Marki,
Polska

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP EU: PL 1251555345
KRS: 0000347934
REGON: 142268037
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
www.grupachrobry.pl

pixel